Hiển thị tất cả 10 kết quả

Villa Hồ Bơi

11E Lạc Long Quân

  12 khách 
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.9 triệu

Villa Hồ Bơi

29 Lạc Long Quân

  15 khách 
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

28 Tô Ngọc Vân

  15 khách 
6 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

64 Võ Thị Sáu

  15 khách 
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

66 Võ Thị Sáu

  15 khách 
5 phòng ngủ, 10 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

76 Phan Chu Trinh

  15 khách 
5 phòng ngủ, 9 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

A31 Hoàng Lê Kha

  15 khách 
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , Bida, BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

B11 Thi Sách

  15 khách 
6 phòng ngủ, 6 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke. Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 6 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

15 Nguyễn Đình Tứ

  15 khách 
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

84B17 Phan Chu Trinh

  15 khách 
5 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu