Hiển thị tất cả 13 kết quả

  8 lớn 
 3 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Hồ bơi vô cực
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 2 triệu

  7 lớn 3 bé
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi Trẻ em
 Biển Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.2 triệu

  7 lớn 3 bé
 3 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
 Hồ Bơi Trẻ em
 Biển Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.3 triệu

  4 Khách
 1 phòng ngủ, 2 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 800K

 10 Khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.3 triệu

 8 Khách
 2 phòng ngủ, 4 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.2 triệu

  2 lớn 2 bé
 1 phòng ngủ, 1 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 900k 

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 900k 

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
 Nệm thêm
 Bãi Sau 50m, sát chợ đêm

Ngày thường 1 triệu

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
 Nệm thêm
 Bãi Sau 200m

Ngày thường 900k 

  6 khách
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung miễn phí
 Gần Bãi Trước

Ngày thường 1.3 triệu 

  6 khách
 2 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 30m

Ngày thường 1 triệu 

  5 lớn, 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 70m

Ngày thường 1.5 triệu