Hiển thị 1–100 của 171 kết quả

Villa Hồ Bơi

11E Lạc Long Quân

  12 khách 
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.9 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

13 Nguyễn Hiền

  15 khách
 5 phòng ngủ, 10 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Bãi Sau đi bộ 3 phút

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

49 Nguyễn Hiền

  10 khách
 3 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

29 Lạc Long Quân

  15 khách 
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

28 Tô Ngọc Vân

  15 khách 
6 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

64 Võ Thị Sáu

  15 khách 
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

66 Võ Thị Sáu

  15 khách 
5 phòng ngủ, 10 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

76 Phan Chu Trinh

  15 khách 
5 phòng ngủ, 9 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

A31 Hoàng Lê Kha

  15 khách 
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , Bida, BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

S1 Phan Huy Chú

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

84/1 Phan Chu Trinh

  12 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

22 Bà Triệu

  15 khách
4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

53D/26 Phan Chu Trinh

  12 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

  12 khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi Trẻ Em, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

28/2 Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

9 Lô A Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

109/15 Võ Thị Sáu

  15 khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

  15 khách
 5 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

298/1 Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau 3 phút đi bộ

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

10/11B Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

1F Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke, Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

A21 Hoàng Lê Kha

  15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

8B Lạc Long Quân

  15 khách
5 phòng ngủ, 9 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, Bida ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

12 Lô E Lạc Long Quân

  12 khách
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

220/10 Phan Chu Trinh

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

12/2D Trần Phú

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, bida ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

4A Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Bida, BBQ
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

G4 Thái văn Lung

  12 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Villa Hồ Bơi

129/20 Võ Thị Sáu

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Bãi Sau đi bộ 5 phút

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

A12 Hoàng Lê Kha

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

F5 Thái Văn Lung

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

16 Tô Ngọc Vân

  15 khách
5 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bi Lắc

Villa Hồ Bơi

569/2 Nguyễn An Ninh

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ, Bi Lắc
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

86/2 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ
Gần Bãi Dâu

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

B2.51 Thùy Dương 3

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ
Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

64 Võ Thị Sáu

  15 khách
 4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

4 Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Bãi Sau đi bộ 5 phút

Ngày thường 3.5 triệu

Bida

Villa Hồ Bơi

7 Lô C Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

220/1 Phan Chu Trinh

  12 khách
 5 phòng ngủ, 10 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

11D Lạc Long Quân

  15 khách
6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

10/2 Lạc Long Quân

  15 khách
6 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

C2.41 Thùy Dương 4

  20 khách
8 phòng ngủ, 10 giường, 9 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Bãi Long Cung cách 200m

Ngày thường 4 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

9A Trần Quý Cáp

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Bãi Sau cách 50m

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

12/6H Trần Phú

  15 khách
 7 phòng ngủ, 10 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Bida, Karaoke
 Gần Bãi Trước

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

15/3 Nguyễn Hiền

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
7 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Bãi Sau 5 phút đi bộ

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

14B Lê Hồng Phong

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

  15 khách
 5 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 BBQ
 Bãi Sau cách 100m

Ngày thường 5.5 triệu 

Villa Hồ Bơi

12/4 Trần Phú

  15 khách
6 phòng ngủ, 9 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, bida ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

13 Khu Kim Minh

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

4/3/4 Lạc Long Quân

  15 khách
6 phòng ngủ, 8 giường, 8 wc
 Hồ Bơi , BBQ Karaoke, Bida
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 5.5 triệu

Villa Hồ Bơi

54/1B Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

VIlla 6F Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

B11 Thi Sách

  15 khách 
6 phòng ngủ, 6 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke. Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 6 triệu

Villa Hồ Bơi

6A Lạc Long Quân

  15 khách
7 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Bida, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4.5 triệu

  15 khách
6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Bãi Sau 2 phút đi xe

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

15 Nguyễn Đình Tứ

  15 khách 
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

12/6H1 Trần Phú

  15 khách
 5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Gần Bãi Trước

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

84B17 Phan Chu Trinh

  15 khách 
5 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

B2.39 Thùy Dương 3

  15 khách
8 phòng ngủ, 8 giường, 9 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Karaoke
Gần Biển Long Cung

Ngày thường 7.5 triệu

Karaoke, Bi Lắc

Villa Hồ Bơi

B8 Đồi Ngọc Tước

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Bi Lắc,Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

12/6C3 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke
  Gần biển Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

16 Nguyễn Hiền

  12 khách
5 phòng ngủ, 9 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke
  Gần biển Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

32/2 Thi Sách

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke, Bida
  Gần biển Bãi Sau

Ngày thường 4.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

C12 Tô Ngọc Vân

  12 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 7 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

C2.49 Thùy Dương 3

  15 khách
10 phòng ngủ, 11 giường, 12 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke, Bida
  Gần biển Long Cung

Ngày thường 4 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

Số 9 Kim Minh

  18 khách
5 phòng ngủ, 12 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke, Bida
  Gần biển Bãi Sau

Ngày thường 5 triệu

Bida

Villa Hồ Bơi

Villa S3 Aria

  12 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Bida
 Sát biển Long Cung

Ngày thường 7 triệu

Villa Hồ Bơi

C2.2 Thùy Dương 5

  15 khách
7 phòng ngủ, 7 giường, 8 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Karaoke
Gần Biển Long Cung

Ngày thường 7 triệu

Villa Hồ Bơi

298/8 Phan Chu Trinh

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Bãi Sau đi bộ 3 phút

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

5 Lô A Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
Hồ Bơi ,  BBQ, Karaoke
Gần Bãi Trước

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

12/C6 Trần Phú

  15 khách
 6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
Hồ Bơi, BBQ Karaoke, Bida
Gần Bãi Trước

Ngày thường 5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

12 Kim Ngân

  15 khách
 8 phòng ngủ, 8 giường, 9 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Bãi Sau đi bộ 100m

Ngày thường 6 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

45/10 Thùy Vân

  12 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, Bida ,BBQ
Bãi Sau cách 50m

Ngày thường 4 triệu

Villa Hồ Bơi

B2.49 Khu Thanh Bình

  15 khách
 6 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
  Bãi Long Cung cách 200m

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

154C6 Trần Phú

  20 khách
 6 phòng ngủ, 9 giường, 5 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Dâu

Ngày thường 4.5 triệu

Villa Hồ Bơi

31 Vi Ba

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

D8 Thùy Dương 4

  15 khách
 6 phòng ngủ, 7 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Bida, Karaoke
  Gần Biển Long Cung

Ngày thường 5.5 triệu

Villa Hồ Bơi

B4 Đồi Ngọc Tước

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Villa Hồ Bơi

S2 Phan Huy Chú

  12 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 Hồ Bơi, Kara, BBQ
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 4.5 triệu

Villa Hồ Bơi

C2.3 Thùy Dương 5

  12 khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Bãi Long Cung cách 100m

Ngày thường 5 triệu

 15 - 20 Khách
6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
Bể Bơi, Karaoke, Bida
Cách Biển Long Cung 200m

Ngày thường 5.5 triệu

Villa Hồ Bơi

142 Trần Phú

  15 khách
 5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
 Bãi Dâu 1 phút đi bộ

Ngày thường 6 triệu

Villa Hồ Bơi

298/6 Phan Chu Trinh

  15 khách
 6 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
 Bãi Sau 3 phút đi bộ

Ngày thường 4 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

12/10B Trần Phú

  15 khách
 7 phòng ngủ, 7 giường, 8 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke, Bida
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 6.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

185A Võ Thị Sáu

  20 khách
 7 phòng ngủ, 10 giường, 7 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 6 triệu

Villa Hồ Bơi

10D Lạc Long Quân

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

34/9 Trần Phú

  15 khách
 7 phòng ngủ, 7 giường, 8 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

Villa Hồ Bơi

298/9 Phan Chu Trinh

  15 khách
 6 phòng ngủ, 11 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
 Bãi Sau 3 phút đi bộ

Ngày thường 5.5 triệu

Villa Hồ Bơi

6/6E Trần Phú

  15 khách
 6 phòng ngủ, 6 giường, 7 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

D3 Hoàng Trung Thông

  15 khách
 6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 5.5 triệu

Sát Biển

Villa Hồ Bơi

69 Trần Phú

  12 khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
 Villa Sát Biển

Ngày thường 5.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

11 Đào Duy Từ

  20 khách
7 phòng ngủ, 7 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, Karaoke, BBQ
  Bãi Sau cách 300m

Ngày thường 6 triệu

Villa Hồ Bơi

42/5 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

Villa Hồ Bơi

C2.47 Thùy Dương 3

  16 khách
8 phòng ngủ, 8 giường, 10 wc
 Hồ Bơi, Bida, BBQ
  Bãi Long Cung cách 100m

Ngày thường 5.5 triệu

Villa Hồ Bơi

RL10 Khu Resort ARIA

  14 người
4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Bãi Long Cung cách 50m

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

12/B6 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 7 triệu