Hiển thị tất cả 57 kết quả

Nhà Phố - Homestay

1/2D Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  12 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

1/5A Hồ Quý Ly

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

10/58 Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

113/28 Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Biển Bãi Sau 

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

4F Lạc Long Quân

  15 khách
 5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 BBQ
Gần Biển Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

53/19 Lê Hồng Phong

  12 khách
 3 phòng ngủ, 4 giường, 2 wc
 BBQ
Gần Biển Bãi Sau

Ngày thường 1.8 triệu 

Sát Biển

Nhà Phố - Homestay

57 Trần Phú

  12 khách
 3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Sát Biển Bãi Dâu

Ngày thường 6.5 triệu 

Sát Biển, Karaoke

Nhà Phố - Homestay

65 Trần Phú

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ, Karaoke
Sát Biển Bãi Dâu

Ngày thường 7 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/25A Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Biển Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

  4 khách
 1 phòng ngủ, 1 giường, 1 wc
 BBQ
Gần Biển Bãi Sau

Ngày thường 1 triệu 

Nhà Phố - Homestay

113/14 Phan Chu Trinh

  15 khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

15/1/3 Hoàng Hoa Thám

  12 khách
 3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

17 Văn Cao

  12 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.9 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/2A Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.9 triệu 

Nhà Phố - Homestay

8A Chu Mạnh Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.7 triệu 

Nhà Phố - Homestay

4/1 Lạc Long Quân

  12 khách
 3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
  BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

43 Phan Văn Trị

  15 khách
 5 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau 100m

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/7A Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

220/13 Ba Cu

 8 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 2 wc
 BBQ
Gần Bãi Trước
Ngày thường 1.5 triệu

Nhà Phố - Homestay

14 Lương Văn Can

  10 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.7 triệu 

Nhà Phố - Homestay

412/14 Lê Hồng Phong

 10 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

113/9 Phan Chu Trinh

 15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/5 Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

109/17/8 Võ Thị Sáu

 15 khách
 5 phòng ngủ, 9 giường, 6 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

45/53 Thùy Vân

 15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.8 triệu

Nhà Phố - Homestay

2/12 Hải Đăng

 10 khách
3 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
 BBQ
Gần Bãi Trước, Cửa Sổ View Biển
Ngày thường 1.5 triệu

Nhà Phố - Homestay

45/11 Thùy Vân

 10 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 3 wc
 BBQ
 Bãi Sau 50m
Ngày thường 1.5 triệu

Nhà Phố - Homestay

10/56A Lạc Long Quân

 15 khách
4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.8 triệu

Nhà Phố - Homestay

15/20 Hoàng Văn Thụ

 10 khách
3 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.6 triệu

Nhà Phố - Homestay

22/2 Võ Thị Sáu

 12 khách
3 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.6 triệu

Nhà Phố - Homestay

30/23 Võ Thị Sáu

 15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.8 triệu

Nhà Phố - Homestay

15C2 Nguyễn Bỉnh Khiêm

 15 khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.8 triệu

Nhà Phố - Homestay

H17 Tạ Uyên

 10 khách
2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.5 triệu

Nhà Phố - Homestay

10/1A Lạc Long Quân

10 - 16 khách
3 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 1.5 triệu

Nhà Phố - Homestay

28 Đinh Tiên Hoàng

15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 BBQ
 Biển Bãi Trước: đi bộ 3 phút
Ngày thường 1.6 triệu

Nhà Phố - Homestay

257/11 Lê Hồng Phong

  15 khách
3 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

298/3 Phan Chu Trinh

 15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Bãi Sau: 3 phút đi bộ

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

79/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh

 15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 BBQ
Bãi Sau: 2 phút đi xe

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

35 Phan Văn Trị

 15 khách
3 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi bộ

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

E1 Thái Văn Lung

 15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 5 wc
 BBQ, Bida, Karaoke
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

5 Lạc Long Quân

 15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 BBQ, Karaoke
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 1.9 triệu 

Nhà Phố - Homestay

154/6 Hoàng Hoa Thám

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

97/11 Phan Chu Trinh

 15 khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

53D/21 Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 BBQ
 Bãi Sau 5 phút đi bộ

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

12D Lạc Long Quân

12 khách
4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.3 triệu 

Nhà Phố - Homestay

3/18 Ngô Văn Huyền

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 2.3 triệu 

Nhà Phố - Homestay

116 Bà Triệu

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 3 triệu 

Nhà Phố - Homestay

92/1 Hoàng Hoa Thám

  10 khách
 2 phòng ngủ, 4 giường, 3 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/7C Phan Chu Trinh

 12 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 3.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

53D/24 Phan Chu Trinh

  20 khách
6 phòng ngủ, 12 giường, 6 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 4 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/8 Phan Chu Trinh

  16 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

109/21A Võ Thị Sáu

  10 khách
 3 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

45/22A Thùy Vân

 15 khách
 4 phòng ngủ, 8 giường, 3 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi bộ

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

45/16C Thùy Vân

 15 khách
8 phòng ngủ, 13 giường, 9 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi bộ

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

97/2/4 Phan Chu Trinh

 15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ
Bãi Sau: 1 phút đi xe

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

10/10A Lạc Long Quân

  12 khách
 5 phòng ngủ, 9 giường, 3 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 1.8 triệu 

Nhà Phố - Homestay

442/1/4D Bình Giã

  10 khách
 3 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
 BBQ
Bãi Sau: 3 phút đi xe

Ngày thường 1.5 triệu